Elektronik Haberleşme Sektöründe Yeni Gelişme

Resmi gazetede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ait yeni kararlar yayımlandı. Duyurulan bu yeni kararlara göre elektronik haberleşme işletmecileri yeni kurallara tabi olacak. Yapılan düzenleme ile ilgili bilgiler ise BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından Twitter üzerinden açıklandı.

Elektronik Haberleşme Sektöründeki Yeni Gelişme İşletmecileri Kapsıyor

Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre elektronik haberleşme işletmecilerinin fiziki, teknik, yerleşiklik, personel sayısı ve mesleki yeterlilik şartlarına yönelik yeni maddeler eklendi. Bu kapsamda gelecekte yetkilendirilecek olan ve mevcutta bulunan elektronik haberleşme işletmecileri, bu düzenlemede yer alan yeni gereksinimleri karşılamak zorunda kalacak.

Elektronik Haberleşme İşletmecileri Hangi Şartları Yerine Getirmeli

BTK Başkanı Sayın Sayan tarafından yapılan açıklamada elektronik haberleşme işletmecilerinin yerine getirilmesi zorunlu hale gelen yeni gereksinimleri özetlendi. Yetkilendirilecek olan her işletmecinin;

  • En az iki üniversite mezunu çalışanının olması,
  • Asgari 50m2 ofise sahip olması,
  • Yabancı menşei sahip sorumlu müdürlerin ve/ veya şirket müdürlerinin Türkiye’de ikamet ediyor olması,
  • Şirketlerin dolaylı veya doğrudan her nevi hisse devrinin Kurum iznine tabi olması,
  • Daha önceden yetkilendirilen şirketlerin 15 yıllık yetki süresinin finansal büyüklükleri, abone sayıları gibi kriterlere göre 3, 7, 15 yıllık olarak belirlenecek olması,
  • İşletmelerin acente/bayilerinin faaliyetlerinin sadece işletmecilerin hizmetlerinin pazarlama ve satışına yönelik olması,
  • Vergi veya SGK borcunun bulunmaması,
  • İlgili mevduat dışına çıkan ve yetkisi sona eren işletmecilerin 3 yıl süre ile yeniden yetki alamaması,
  • Belirtilen şartlara uyum sürecinin gerçekleşmesi için 31.12.2023 tarihine kadar süre verilmesi gibi yeni şartlara uymaları gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen 450 elektronik haberleşme işletmecisi, farklı sektör türlerinde 810 yetkilendirme ile hizmet vermeye devam ediyor.