Covid 19 Beyin Hasarına Yol Açıyor!

Yeni bir çalışmaya göre, Covid 19 beyin hasarlarına neden oluyor. Uzun vadeli bir çalışma hazırlayan araştırmalar, UK Biobank’ın veri tabanında yer alan hasta verilerini karşılaştırdı. Covid 19 öncesindeki ve sonrasındaki hasta bilgilerini analiz eden araştırmalar, salgının yeni bir yan etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

Covid 19 Beyin Hasarı: Gri Madde Kaydı!

782 gönüllü deneğin olduğu bir deney gerçekleştirildi. Bilim adamları yaptıkları bu çalışmada, pandemi öncesinde yaptırılan beyin taramaları karşılaştırıldı. Covid 19 öncesi ve sonrasına ait beyin taramalarını kıyaslamak için Covid 19’dan kurtulan 394 kişi ve 388 sağlıklı gönüllü takip edildi.

Makalede yer alan bilgilere göre, Covid 19 hastalığına yakalanan ve kurtulan kişilerde gri madde kaybı oldukça yüksek. Araştırmalar, yaptıkları bu çalışma neticesinde gri madde kaybına bağlı olarak insan serebral maddesi üzerinde önemli etkiler olduğunu gördü.

Araştırmalar, elde ettikleri bulguların tutarlı bir şekilde birincil koku alma ve tat alma sistemleri ile doğrudan bağlantılı limbik krotikal alanlarda yer alan gri madde kaybıyla ilgili olduğunu yazılarında belirtti.

Beyinde bulunan bu gri madde, merkezi sinir sisteminin bir parçası. Aslında, beynin tüm işlemlerini kontrol ediyor. Gri madde ile bireyler hareketlerini, hafızalarını ve duygularını kontrol ederler. Bu nedenle beynin gri bölgesinde herhangi bir anormallik yaşanması durumunda iletişim becerileri ve beyin hücreleri etkileniyor. Aynı çalışmaya göre, Covid 19 beyin hasarlarından biri de bunama. Gri madde kaybına bağlı olarak bunama geliştirme riski de artıyor. Elde edilen bu bulgu, Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışmayı takip eder nitelikte. Söz konusu çalışmaya göre, ciddi Covid 19 enfeksiyonlarının insanlarda bunama, inme veya beyin hasarı benzeri semptomlar gibi uzun vadeli komplikasyonlar oluşabiliyor.